Cennik

 • Znieczulenie 40 zł
 • Rtg 40zł
 • Konsultacja ogólna/badanie lekarskie/wystawienie recepty  100 zł
 • Konsultacja+pantomogram 150 zł

PROFILAKTYKA:

 • Higienizacja od 350 zł
 • Lakowanie od 100 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA:

 • Wypełnienie I powierzchnia od 230 zł
 • Wypełnienie II powierzchnie od 260 zł
 • Wypełnienie III powierzchnie od 290 zł
 • Odbudowa zęba materiałem kompozytowym 300-400zł
 • Odbudowa do leczenia endodontycznego od 200 zł
 • Licówka kompozytowa od 400 zł
 • Opatrunek w zębie stałym od 100 zł
 • Leczenie nadwrażliwości od 50 zł

ENDODONCJA:

 • Opracowanie 1 kanału 200 zł
 • Opracowanie 2 kanałów 300 zł
 • Opracowanie 3 kanałów 350 zł
 • Opracowanie 4 kanałów 450 zł
 • Wypełnienie 1 kanału 250 zł
 • Wypełnienie 2 kanału 350 zł
 • Wypełnienie 3 kanału 450 zł
 • Wypełnienie 4 kanału 500 zł
 • Udrożnienie zobliterowanego kanału od 100zł
 • Rewizja leczenia endodontycznego od 100 zł
 • Usunięcie złamanego narzędzia / zębiniaka / zamknięcie perforacji
  od 350 zł
 • Aplikacja leku do kanału / wymiana opatrunku / wizyta dodatkowa / dewitalizacja 100
 • Użycie mikroskopu od 50 zł
 • Koferdam 30 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA:

 • Wizyta adaptacyjna od 100 zł
 • Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym od 150 zł
 • Amputacja miazgi w zębie mlecznym od 100 zł
 • Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym od 150 zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego 200 zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego w reinkluzji 400 zł
 • Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba od 250 zł

PROTETYKA:

 • korona tymczasowa 200 zł
 • Konsultacja protetyczna od 100 zł
 • Proteza całkowita od 1500 zł
 • Proteza szkieletowa od 1700 zł
 • Proteza termoplastyczna – ACRON od 1900 zł
 • Podścielenie protezy od 350 zł
 • Wzmocnienie protezy siatką od 200 zł
 • Naprawa protezy / dostawienie zęba od 200 zł
 • Wkład koronowo-korzeniowy (prosty)  500 zł
 • Wkład koronowo-korzeniowy (złożony)  600 zł
 • Wkład z zatrzaskiem kulkowym od 450 zł 
 • Korona porcelanowa (na podbudowie metalowej) od 1100 zł
 • Korona pełnoceramiczna od 1800 zł
 • Korona akrylowa od 300 zł
 • Korona na implancie od 3000 zł
 • Korona pełnoceramiczna na łączniku hybrydowym od 4500 zł 
 • Nakład kompozytowy (endokorona, overley, onlay, inlay) 1000zł
 • Nakład porcelanowy (endokorona, overley, onlay, inlay) od 1400 zł
 • Licówka porcelanowa od 1700 zł
 • Zacementowanie ponowne korony / mostu od 200 zł

ORTODONCJA:

 • Invisalign skany+planowanie 2000
 • USMILE skany+planowanie 2000
 • Invisalign 13.000-17.000
 • USMILE 8.000-16.000
 • Retencja nakładki 1700
 • Konsultacja ortodontyczna od 150 zł
 • Konsultacja + fotografie + RTG od 300 zł
 • Aparat metalowy 1 łuk (klasyczny)  1900 zł
 • Aparat estetyczny szafirowy 1 łuk 2900 zł
 • Wizyta kontrolna aparatu stałego od 150 zł
 • mikroimplant ortodontyczny 500 zł
 • Zdjęcie aparatu (1 łuk) od 250 zł 
 • Aparat ruchomy płytka Schwarza (1 łuk) od 500 zł
 • Podklejenie retainera (1 punkt)  od 50 zł 
 • Kontrolna retencji od 50 zł
 • Modele ortodontyczne końcowe od 100 zł

CHIRURGIA:

 • Konsultacja chirurgiczna od 150 zł
 • Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego od 250 zł
 • Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego od 300 zł
 • Ekstrakcja z koniecznością dłutowania od 350 zł
 • Dłutowanie zęba mądrości od 500 zł
 • Płukanie i aplikacja leku w ranie poekstrakcyjnej od 50 zł
 • Zabieg implantacji (w zależności od systemu) od 3000 zł
 • Śruba gojąca od 350 zł
 • Podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą od 1500 zł
 • Podniesienie dna zatoki metodą otwartą od 4000 zł
 • Usunięcie implantu od 700 zł 
 • Augmentacja (zastosowanie materiału kościozastępczego) od 1500 zł
 • Plastyka połączenia ustno-zatokowego od 300 zł
 • Zabieg resekcji wierzchołka od 350 zł
 • Wycięcie kaptura dziąsłowego od 100 zł
 • Usunięcie fałdów włóknistych od 300 zł 
 • Odsłonięcie zęba zatrzymanego do celów ortodontycznych od 400 zł
 • Nacięcie ropnia od 250 zł
 • Płukanie jamy ropnia / wymiana sączka od 100 zł
 • Podcięcie wędzidełka od 150 zł
 • Szycie chirurgiczne od 50 zł
 • Zdjęcie szwów po zabiegu w innym gabinecie od 50 zł
 • Resekcja wierzchołka od 500 zł

WYBIELANIE:

 • Wybielanie metodą nakładkową od 700 zł
 • Wybielanie lampą Beyond od 1200 zł