Cennik

 • Znieczulenie 30 zł
 • Rtg 30 zł
 • Konsultacja ogólna/badanie lekarskie/wystawienie recepty 50 zł
 • Konsultacja z planem leczenia 100 zł

PROFILAKTYKA:

 • Skaling (1 łuk) od 80 zł
 • Piaskowanie (1 łuk) od 80 zł
 • Fluoryzacja od 100 zł
 • Higienizacja od 300 zł
 • Lakowanie od 70 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA:

 • Wypełnienie punktowe / naprawa wypełnienia od 120 zł
 • Wypełnienie I powierzchnia od 180 zł
 • Wypełnienie II powierzchnie od 200 zł
 • Wypełnienie III powierzchnie od 230 zł
 • Odbudowa zęba materiałem kompozytowym od 250 zł
 • Odbudowa zęba na włóknie szklanym od 500 zł
 • Odbudowa do leczenia endodontycznego od 150 zł
 • Licówka kompozytowa od 300 zł
 • Opatrunek w zębie stałym od 100 zł
 • Leczenie nadwrażliwości od 50 zł
 • Leczenie białych zmian metodą ICON od 200 zł

ENDODONCJA:

 • Opracowanie jednego kanału od 120 zł
 • Wypełnienie jednego kanału od 130 zł
 • Udrożnienie zobliterowanego kanału od 100zł
 • Rewizja leczenia endodontycznego od 100 zł
 • Usunięcie złamanego narzędzia / zębiniaka / zamknięcie perforacji
  od 250 zł
 • Aplikacja leku do kanału / wymiana opatrunku / wizyta dodatkowa / dewitalizacja od 70 zł
 • Użycie mikroskopu od 50 zł
 • Koferdam 30 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA:

 • Wizyta adaptacyjna od 50 zł
 • Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym od 120 zł
 • Wypełnienie glass-jonomerowe w zębie mlecznym od 80 zł
 • Amputacja miazgi w zębie mlecznym od 50 zł
 • Dewitalizacja miazgi zęba mlecznego od 50 zł
 • Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym od 70 zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu powierzchniowym od 80 zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu od 120 zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego w reinkluzji od 200 zł
 • Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba od 200 zł

PROTETYKA:

 • korona tymczasowa 160 zł
 • Konsultacja protetyczna od 100 zł
 • Modele diagnostyczne od 80 zł
 • Proteza całkowita od 1000 zł
 • Proteza osiadająca częściowa od 800 zł
 • Proteza szkieletowa od 1600 zł
 • Proteza termoplastyczna – ACRON od 1900 zł
 • Proteza na implantach (ruchoma) od 3500 zł
 • Proteza na implantach (stała) od 8000 zł
 • Podścielenie protezy od 350 zł
 • Wzmocnienie protezy siatką od 200 zł
 • Naprawa protezy / dostawienie zęba od 100 zł
 • Wkład koronowo-korzeniowy (prosty) od 350 zł
 • Wkład koronowo-korzeniowy (złożony) od 450 zł
 • Wkład z zatrzaskiem kulkowym od 400 zł 
 • Korona porcelanowa (na podbudowie metalowej) od 1000 zł
 • Korona pełnoceramiczna od 1600 zł
 • Korona akrylowa od 300 zł
 • Korona na implancie od 3000 zł
 • Korona pełnoceramiczna na łączniku hybrydowym od 4500 zł 
 • Nakład kompozytowy (endokorona, overley, onlay, inlay) od 750 zł
 • Nakład porcelanowy (endokorona, overley, onlay, inlay) od 1000 zł
 • Most adhezyjny (na włóknie szklanym) od 900 zł
 • Licówka kompozytowa od 350 zł
 • Licówka porcelanowa od 1300 zł
 • Zacementowanie ponowne korony / mostu od 100 zł
 • Usunięcie wkładu / korony / mostu od 150 zł
 • Szyna relaksacyjna od 450 zł
 • Wizyta kontrolna z szyną relaksacyjną od 50 zł

ORTODONCJA:

 • Konsultacja ortodontyczna od 100 zł
 • Modele diagnostyczne + fotografie od 200 zł
 • Plan leczenia ortodontycznego (bez kosztu wykonania modeli diagnostycznych i zdjęć RTG)  od 100 zł
 • Aparat metalowy 1 łuk (klasyczny)  1500 zł
 • Aparat estetyczny porcelanowy 1 łuk  2300 zł
 • Aparat estetyczny szafirowy 1 łuk 2600 zł
 • Wizyta kontrolna aparatu stałego od 150 zł
 • Miniimplant ortodontyczny od 450 zł
 • Trainer  od 350 zł 
 • Założenie separacji od 50 zł
 • mikroimplant ortodontyczny 500 zł
 • Zdjęcie aparatu (1 łuk) od 150 zł 
 • Aparat ruchomy płytka Schwarza (1 łuk) od 500 zł
 • Aparat Klammta od 650 zł
 • Aparat blokowy od 650 zł
 • Twin block od 1200 zł
 • Wizyta kontrolna aparat ruchomy od 70 zł
 • Naprawa aparatu ruchomego  w pracowni 100-250 zł
 • Płytka przedsionkowa od 180 zł
 • Szlifowanie guzków zębów mlecznych od 50 zł
 • Aparat retencyjny (płytka) od 400 zł
 • Podklejenie retainera (1 punkt)  od 50 zł 
 • Kontrolna retencji od 50 zł
 • Modele ortodontyczne końcowe od 100 zł
 • Przyklejenie nowego zamka metalowego od 50 zł
 • Przyklejenie nowej rurki lub pierścienia od 75 zł
 • Łuk podniebienny od 500 zł
 • Aparat grubołukowy ze śrubą Hyrax od 750 zł
 • Maska twarzowa od 750 zł
 • Aparat Pendulum od 750 zł
 • Stała płaszczyzna nagryzowa od 500 zł
 • Podniesienie zgryzu klasyczne – nakładki kompozytowe (koszt jednorazowy) od 100 zł
 • Podniesienie zgryzu –  aparat typu  Bite-Bumper (1 sztuka) od 50 zł
 • Aparat stały częściowy – cena ustalana indywidualnie
 • Wizyty kontrolne z aparatem stałym częściowym – cena ustalana indywidualnie

CHIRURGIA:

 • Konsultacja chirurgiczna od 150 zł
 • Ekstrakcja zęba rozchwianego od 150 zł
 • Ekstrakcja zęba stałego od 200 zł
 • Dłutowanie zęba od 300 zł
 • Dłutowanie zęba mądrości od 400 zł
 • Płukanie i aplikacja leku w ranie poekstrakcyjnej od 50 zł
 • Zabieg implantacji (w zależności od systemu) od 3000 zł
 • Śruba gojąca od 350 zł
 • Podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą od 1500 zł
 • Podniesienie dna zatoki metodą otwartą od 4000 zł
 • Usunięcie implantu od 400 zł 
 • Augmentacja (zastosowanie materiału kościozastępczego) od 1500 zł
 • Plastyka połączenia ustno-zatokowego od 300 zł
 • Zabieg resekcji wierzchołka od 350 zł
 • Wycięcie kaptura dziąsłowego od 100 zł
 • Usunięcie fałdów włóknistych od 300 zł 
 • Odsłonięcie zęba zatrzymanego do celów ortodontycznych od 400 zł
 • Nacięcie ropnia od 150 zł
 • Płukanie jamy ropnia / wymiana sączka od 50 zł
 • Podcięcie wędzidełka od 150 zł
 • Szycie chirurgiczne od 50 zł
 • Zdjęcie szwów po zabiegu w innym gabinecie od 50 zł
 • Resekcja wierzchołka od 400 zł

PRIODONTOLOGIA:

 • Konsultacja periodontologiczna od 100 zł
 • Konsultacja, pomiary, plan leczenia od 200 zł
 • Kontrola periodontologiczna od 100 zł
 • Płukanie kieszeni dziąsłowej i aplikacja leku od 60 zł
 • Leczenie zmian błony śluzowej od 60 zł
 • Wydłużenie korony klinicznej od 300 zł
 • Skaling periodontologiczny od 300 zł
 • SRP (kiretaż zamknięty) – 1 ząb  od 150 zł
 • SRP (kiretaż zamknięty) – 1 kwadrant od 500 zł
 • Zabieg płatowy (kiretaż otwarty) – 1 ząb od 350 zł
 • Zabieg płatowy (kiretaż otwarty) – 1 kwadrant od 1000 zł
 • Zabieg sterowanej regeneracji tkanek (materiał kościozastępczy + błona) od 2000 zł + materiały
 • Pokrycie recesji z przeszczepem łącznotkankowym  (CTG) do 1500 zł
 • Poszerzenie strefy dziąsła zbitego – 1 przeszczep (FGG) od 1500 zł
 • Szynowanie zębów – 1 ząb od 100 zł
 • Wyłuszczenie torbieli / wycięcie zmiany na błonie śluzowej od 400 zł
 • Badanie histopatologiczne od 150 zł
 • Kortykotomia – 1 ząb od 1500 zł
 • Kortykotomia – 1 kwadrant od 1500 zł
 • Kortykotomia – 1 łuk od 2500 zł

WYBIELANIE:

 • Wybielanie zęba martwego (cena za 1 wizytę) od 100 zł
 • Wybielanie metodą nakładkową od 600 zł
 • Wybielanie lampą Beyond od 800 zł