Cennik

 • Znieczulenie 50 zł
 • Rtg 50zł
 • Konsultacja ogólna/badanie lekarskie/wystawienie recepty  150 zł
 • Konsultacja+pantomogram 200 zł

PROFILAKTYKA:

 • Higienizacja od 350 zł
 • Lakowanie od 100 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA:

 • Wypełnienie I powierzchnia od 280 zł
 • Wypełnienie II powierzchnie od 320 zł
 • Wypełnienie III powierzchnie od 350 zł
 • Odbudowa zęba materiałem kompozytowym 400zł
 • Odbudowa do leczenia endodontycznego 250 zł
 • Licówka kompozytowa 800 zł
 • Opatrunek w zębie stałym 100 zł
 • Leczenie nadwrażliwości (1 ćwiartka) 200 zł

ENDODONCJA:

 • Opracowanie 1 kanału 300 zł
 • Opracowanie 2 kanałów 400 zł
 • Opracowanie 3 kanałów 450 zł
 • Opracowanie 4 kanałów 500 zł
 • Wypełnienie 1 kanału 300 zł
 • Wypełnienie 2 kanału 400 zł
 • Wypełnienie 3 kanału 450 zł
 • Wypełnienie 4 kanału 500 zł
 • Rewizja leczenia endodontycznego od 100 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA:

 • Wizyta adaptacyjna od 150 zł
 • Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym od 200 zł
 • Amputacja miazgi w zębie mlecznym od 100 zł
 • Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym od 150 zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego 250 zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego w reinkluzji 400 zł
 • Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba od 300 zł

PROTETYKA:

 • korona tymczasowa 350 zł
 • Konsultacja protetyczna 200 zł
 • Proteza całkowita od 1900 zł
 • Proteza szkieletowa od 1900 zł
 • Proteza termoplastyczna – ACRON od 2200 zł
 • Naprawa protezy / dostawienie zęba od 300 zł
 • Wkład koronowo-korzeniowy (prosty)  600 zł
 • Wkład koronowo-korzeniowy (złożony)  700 zł
 • Korona porcelanowa (na podbudowie metalowej) od 1400 zł
 • Korona pełnoceramiczna od 2000 zł
 • Korona akrylowa 350 zł
 • Korona na implancie od 2800 zł
 • Nakład kompozytowy (endokorona, overley, onlay, inlay) 1200zł
 • Licówka porcelanowa  2000 zł
 • Zacementowanie ponowne korony / mostu od 250 zł

ORTODONCJA:

 • Invisalign skany+planowanie 2000
 • ORTHERO skany+planowanie 2000
 • Invisalign 12.000 Lite oraz 18.500 Comprehensive
 • ORTHERO 8.000-15.500
 • Retencja stała+nakładki (pakiet) 1900
 • Konsultacja ortodontyczna od 200 zł
 • Konsultacja + fotografie + RTG od 300 zł
 • Aparat metalowy 1 łuk (klasyczny)  1900 zł
 • Aparat estetyczny szafirowy 1 łuk 2900 zł
 • Wizyta kontrolna aparatu stałego od 150 zł
 • mikroimplant ortodontyczny 800 zł
 • Zdjęcie aparatu (1 łuk) od 250 zł 
 • Aparat ruchomy płytka Schwarza (1 łuk) od 800 zł
 • Podklejenie retainera (1 punkt)  od 100 zł 
 • Kontrolna retencji od 50 zł
 • Modele ortodontyczne końcowe od 200 zł

CHIRURGIA:

 • Konsultacja chirurgiczna  200-300 zł
 • Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego od 400 zł
 • Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego od 500 zł
 • Dłutowanie zęba mądrości od 700 zł
 • Płukanie i aplikacja leku w ranie poekstrakcyjnej od 100 zł
 • Zabieg implantacji (w zależności od systemu) od 2800 zł
 • Usunięcie implantu od 700 zł 
 • Plastyka połączenia ustno-zatokowego od 300 zł
 • Zabieg resekcji wierzchołka od 650 zł
 • Wycięcie kaptura dziąsłowego od 100 zł
 • Usunięcie fałdów włóknistych od 300 zł 
 • Odsłonięcie zęba zatrzymanego do celów ortodontycznych od 400 zł
 • Nacięcie ropnia od 250 zł
 • Płukanie jamy ropnia / wymiana sączka od 100 zł

WYBIELANIE:

 • Wybielanie metodą nakładkową od 800 zł
 • Wybielanie laserowo+nakładki  PROMOCJA 1800 > 1400 zł